Poprzednie zarządy

Zarząd na rok 2017

Prezydent: Anita Daniel

Wiceprezydent: Łukasz Bajor

Skarbnik: Mateusz Zając

Sekretarz: Wioletta Gawlik

Komisja Rewizyjna:  Mateusz Upława, Agnieszka Sawicka, Elżbieta Matuszny.

Zarząd na rok 2016

Prezydent: Mateusz Upława

Wiceprezydent: Agnieszka Sawicka

Skarbnik: Mateusz Zając

Sekretarz: Elżbieta Matuszny

Komisja Rewizyjna: Mateusz Piątek, Patrycja Galas, Adrian Buczek.

Zarząd na rok 2015

Prezydent: Aleksandra Sawicka

Wiceprezydent: Aleksandra Harężlak

Skarbnik: Adrian Buczek

Sekretarz: Bartosz Stępień

Komisja Rewizyjna: Tomasz Baron, Maria Sikora, Wojciech Sołtys.

Zarząd na rok 2014

Prezydent: Paulina Galas

Wiceprezydent: Aleksandra Sawicka

Skarbnik: Tomasz Baron

Sekretarz: Dominika Kołodziejczak

Komisja Rewizyjna: Tomasz Bartoszek, Marcin Moysa, Tomasz Trela.

Zarząd na rok 2013

Prezydent: Marcin Moysa

Vice-Prezydent ds. Public Relations: Artur Fudali

Vice-Prezydent ds. External Relations: Tomasz Bartoszek

Skarbnik: Tomasz Baron

Sekretarz: Katarzyna Ślipko

Komisja Rewizyjna: Sabina Cieszowic, Marcin Bryła, Tomasz Sadziński.

Zarządy od 1992 do 2012 roku.