AEGEE-Europe

O AEGEE

AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe – Europejskie Forum Studentów) jest największą interdyscyplinarną organizacją studencką w Europie składającą się z 13.000 członków, działających w ponad 200 uniwersyteckich miast w 40 krajach. Jest to organizacja pozarządowa, świecka i niezależna politycznie, która w swoich szeregach skupia studentów z przeróżnych kierunków uniwersyteckich i dyscyplin.

AEGEE ma status organizacji członkowskiej Rady Europy, konsultatywny status w ONZ, operacyjny status w UNESCO oraz doradcy Wspólnot Europejskich w zakresie edukacji i programów nauczania. Organizacja jest członkiem Europejskiego Forum Młodych, a w Polsce także członkiem Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowej.

Do największych osiągnięć AEGEE należy zaangażowanie w proces tworzenia Programu Erasmus, które sprawiło, że program jest dziś niezwykle popularny i rozpoznawalny w Europie i na całym świecie.

CELE

Działalność studentów z całej Europy stwarza wyśmienite okazje do współpracy w międzynarodowych projektach, wydarzeniach, seminariach, wymianach, szkoleniach, Uniwersytetach Wakacyjnych (Summer Universities), wyjazdach studyjnych czy w grupach roboczych.

Główne cele AEGEE:

  • Promocja zjednoczonej Europy bez uprzedzeń.
  • Dążenie do wykreowania otwartej i tolerancyjnej społeczności dziś i w przyszłości.
  • Propagowanie demokracji, praw człowieka, tolerancji, międzynarodowej współpracy, mobilności i edukacji o wymiarze europejskim.
  • Przezwyciężanie narodowych, kulturowych i etnicznych podziałów.
  • Stworzenie wizji Europy, jako „Europa ludzi młodych”.

HISTORIA

Organizacja non-profit AEGEE powstała w 1985 roku w Paryżu. Pomysłodawcami byli paryscy studenci, którzy chcieli zorganizować konferencję, dającą początek dyskusji studentów z krajów europejskich na temat procesu integracji europejskiej i prezentacji swoich poglądów przedstawicielom Wspólnoty Europejskiej oraz rządom krajowym. Rok później opracowano specyficzną strukturę AEGEE, która nie zawierała szczebla poziomu narodowego. Na początku oddziały lokalne powstawały w Europie Zachodniej, jednakże w 1989 roku AEGEE, wychodząc naprzeciw dokonującym się zmianom politycznym, zaczęło rozszerzać swoją działalność się na tereny Europy Środkowo-Wschodniej. W 1996 roku zadecydowano o przeniesieniu centrali organizacji do Brukseli. Oddział AEGEE w Gliwicach został założony w 1992 roku przez studentów Politechniki Śląskiej.

STRUKTURA AEGEE-EUROPE:

PROBA